קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מ.הקיבוץ-מחלקת העליה -לידי מרשק 18/01/1937 21-001.004.008

18/01/1937

*מזכירות הקיבוץ-מחלקת העליה                                         18לינואר 1937 
                                              לידי מרשק  
                                                                         תל אביב 
באסיפה-הכללית נתקבל הנוסח דלקמן אשר ישמש בסיס לשיתוף החיים הדתיים ולא דתיים אצלנו...הנוסח פרי נסיון חיים...מסתיימת פרשת חיכוכים לחילוקי דעות עזים שזעזעו את פלוגתינו במשך רבע השנה האחרונה ...
 וזהו הנוסח:
...                                  הקיבוץ המאוחד :"מחר"
                                                                מרדכי ל.[לודביק] גוטמן
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.008
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-11-22
תאריך עבור מיון: 2022-11-22
חסר רכיב