קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

"מחר" הדר אל מזכירות הקבה"מ עין חרוד 14/01/1937 21-001.004.004

14/01/1937

*4*   המשך מעמ' קודם
...הם כבשו את השפה העיברית וההוי הארצישראלי בכוח עצמם! לא ,זה הרי אנשים ומצבים אחרים...
...והשפה במקום להתפתח ולהתעשר, מדלדלת ונשכחת מלבם...
...איזו הצדקה מוסרית -קיבוצית יש לזה,לעזוב אותנו לנפשנו ולייעץ בעזרה עצמית?
...
                                    
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.004
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-11-15
תאריך עבור מיון: 2022-11-15
חסר רכיב