קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מזכירות הקיבוץ המאוחד-1-עין חרוד 14/01/1937 21-001.004.001

14/01/1937


הקבה"מ "מחר"  
הדר ת.ד.203 תל אביב 

אל:מזכירות הקיבוץ המאוחד              עין חרוד
כבר לפני יותר מחצי שנה...דבר טבנקין על הצורך להכריז על גיוס לפל' "מחר" ...
מהרשק חזר והזכיר ...שמזכירות הקיבוץ לא שלחה אף אחד עם ידע בעברית...
...סיבה עיקרית לעזיבות .חוסר אטמוספרה העברית...
...פלוגתנו מתאבקת בזמן האחרון בקשיים חברתיים עצומים....
                                                                                     המשך בע'מ הבא 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-11-15
תאריך עבור מיון: 2022-11-15
חסר רכיב