קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דו"ח על תנועת הישוב -2-1936 21-001.005.026

01/12/1936
-*דו"ח על תנועת הישוב*
טבלה 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.026
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-11-06
תאריך עבור מיון: 2022-11-06

מסמכים מצורפים

21-001.005.026-2.jpg
21-001.005.026.jpg
חסר רכיב