קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קב' מחר הדר ידיעות הקב' 10 25/12/1936 21-001.005.025

25/12/1936
***חלוקת ההוצאות  המשך...
    חלוקת ההוצאות-
המשביר-10 לא"י 
ריינשטין...
פרסמן...
פל" רעננה (לחם)...
רעפים...
           סה"כ 45.000 לא"י 
צריף ב' ....
רפת ופרה....
                                         2  
                         מועדת התרבות 
כיו"ר נבחר אברהם טחובר,על חיים נויבורגר הוטל לנהל את הפרוטוקול.
מרדכי גוטמן ...על השעוריםוהחוגים...מרים כהן ...על הנשפים. וזאב על ההרצאות.
   ועדת תרבות רואה  כקו פעולתה לחנך את החברים:
-לחיים עבריים-לסוציאליזם-להבנת המצב הפוליטי-...
     
     חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.025
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-10-31
תאריך עבור מיון: 2022-10-31
חסר רכיב