קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קב' מחר הדר מס' 10 ידיעות הקב' 25/12/1936 21-001.005.024

25/12/1936
*החלטות כלכליות*
-התקבל ילד מן החוץ לשם הזנה וטפול,אב הילד משלם 4 לא"י לחודש למפרע.
-...להזמין 400 קג' תפוחי אדמה לזריעה.
-סוס אחד משני הסוסים לא עובד טוב...
-...להקים רפת חדשה...לקנות פרה אחת בינתיים...
-וילי דרש לסדר חדר חולים...שיהייה מקום לחולים עם מחלות מדבקות...
-500 חביות זבל רפת ולבלול בזבל אורווה...
-נבנת מרפסת למכבסה...לא פחות מ4 בחורות ביום.
-הבור הסופג למטבח הולך ונגמר.
-...נגמרים הכיורים למטבח.
-האוהלים המיותרים יוחזרו לסוכנות.
-לחכור את שטחו של ויזן לעונת המלפפונים.
-חכרנו 10 דונם ...
-זרענו חציר.
-הוועדה הכלכלית החליטה לשתף בישיבותיה את טחובר האב [דוד] עם קול יועץ.
                          הנמצא בקופה-
מהלוואה לצריף א'-  46.000 לא"י 
מהלוואה לרשיונות -50.000 לא"י
                          96.000 לא"י 
                                                    המשך בעמ' הבא 

                          


חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.024
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-10-31
תאריך עבור מיון: 2022-10-31

מסמכים מצורפים

21-001.005.024-1.jpg
21-001.005.024.jpg
חסר רכיב