קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מזכירות הקבה"מ 23/12/1936 21-001.005.029

23/12/1936
      עין חרוד     
הנידון: קבלת עליה 
...להוסיף למכתבינו מיום 10/12/36 על דרישת עליה  שהעזיבה ניכרת בחודשים האחרונים...
                                                   בב"ח 
                                                                מרדכי ל.גוטמן[ברטוב]
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 7
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.029
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-10-31
תאריך עבור מיון: 2022-10-31

מסמכים מצורפים

21-001.005.029.jpg
חסר רכיב