קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

"מחר" הדר ידיעות הקב' 9 עמ' 4 11/12/1936 21-001.005.022

11/12/1936
...*המשך עמ' קודם
...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.022
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-10-31
תאריך עבור מיון: 2022-10-31
חסר רכיב