קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

"מחר" הדר ידיעות הקב'9 עמ' 3 - 21-001.005.021

11/12/1936
*המשך מעמ' קודם*...
...לארגן את החברה קב' קב' -כעין הצעת טבנקין-שתטפלנה כל אחת באופן אינטנסיבי בשאלות הקיבוץ... 
                                     *
                         חופש ונופש 
(מדברי חיים[נוייבך] בישיבת המועצה מ5.12.36)
צריך אדם להינפש מעבודתו ולהחליף כוח...
...אבל אנחנו -לא בשני עולמות אנחנו...
                                                           סיום בעמ' הבא.

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.021
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-10-31
תאריך עבור מיון: 2022-10-31
חסר רכיב