קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

הקבוץ המאוחד "מחר" הדר ידיעות הקב'מס 9 עמ2 21-001.005.020

11/12/1936
*המשך מעמ' קודם*
...עוזבים שנימקו את יציאתם בליקויים חברתיים שבתוכנו...
...אבל מאידך הוכר הצורך בשיפור היחסים החברתיים...

[את המקור אפשר לראות ב21-001.005.019.וכן סופי שורות  קטועים]

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.020
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-10-31
תאריך עבור מיון: 2022-10-31

מסמכים מצורפים

21-001.005.020.jpg
חסר רכיב