קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ידיעות הקב' מס'9 11/12/1936"מחר" הדר 21-001.005.019

11/12/1936
                                                      *1*
הקיבוץ המאוחד          ידיעות הקבוצה              כ"ז כסליו תרצ"ז
  "מחר" הדר                  מס' 9                             11/12/1936

רוב הועדות טרם התאספו ...

עבודת המועצה-
המועצה טיפלה בשאלת חופש...
                                                      *
בענין שיכון החברים בצריפים החדשים החלו חילוקי דעות...
                                                      *
עד הנה נהגו להחזיר לעוזבים את הקיבוץ כל בגדים שהכניסו במחסן...בגדי שבת צריך להחזיר במלואם...
                                                      *
את החלק הארי בדיוני המועצה ,העזיבה הניכרת בשבועות האחרוני....
       [סופי השורות לא ברורים לכן יש חוסרים]           המשך בעמ' הבא 

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.019
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-10-31
תאריך עבור מיון: 2022-10-31
חסר רכיב