קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מזכירות הקיבוץ המאוחד 10/12/1936 21-001.005.028

10/12/1936
                                        ***
-מזכירות הקיבוץ המאוחד
                                        -עין חרוד-
לפי החלטת האספה מיום 5/12/36 ש.ז.[שנה זו]הננו דורשים לחלק אלינו 40 איש מהעליה...לפי ההרכב החברתי של פלוגתנו דרושים יותר בחורים...
                                                                 בב"ח   מרדכי ל.גוטמן 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.028
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-10-30
תאריך עבור מיון: 2022-10-30

מסמכים מצורפים

21-001.005.028.jpg
חסר רכיב