קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דו"ח מזכירות 1/10/1936 עמ 3 21-001.005.014

01/10/1936
   עמ' 3  -דו"ח מהמזכירות 
...אי אפשר לשחרר אפילו אדם אחד...קושי מיוחד של אנשים פעילים בעיקר מחוסר ידיעות השפה...אין ספק שעוד לא השתרשה למדי הרגשת המרות של הקיבוץ...סכסוכינו עם מאפית הפל' ברעננה שהסתיים בהכרעת הקיבוץ.

                                                        *
גם החיים החברתיים והתרבותיים סבלו מחוסר ארגון...השלטת השפה לא התקדמה בטמפו הרצוי...התחלות בעבודה המפלגתית וב"הפועל"

                                                            *
הפרובלמה המיוחדת של פלוגתנו היא השיתוף של חברים דתיים ולא דתיים ...מטבח כשר ולא עבודה בשבת.על עקרון זה נוסדה החברה...בראשונה חשבו אותנו לפלוגה דתית והרושם הוגבר ע"י תאורים לא מדויקים ב"דבר" ע"י הקבוץ המאוחד...

                                                      *
ביום 20/11/1935 שלחנו תזכור על מטרותינו לקרנות הלאומיות...[ המשך בעמ' הבא]
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.014
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-10-23
תאריך עבור מיון: 2022-10-23
חסר רכיב