קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

פ"ל מחר דו"ח מזכירות עמ' 1 01/10/1936 21-001.005.012

01/10/1936
     *פ"ל מחר   הדר 
דו"ח המזכירות עמ' 1 01/10/1936
-...רק במשך הזמן נוצרו ועדות שונות ...במו"מ בעל פה ובכתב עם מוסדות שונים,ובעניני עליה .
                                                       *
...השתתפות גדולה באספות בתקפ' הראשונה ,א,כ נחלשה בהרבה ...לבסוף הוסכם שבד"כ אין למועמדים רשות הצבעה...

                                                     *
-שיכון-... מקום ראשי תופס המו"מ הממושך על רכישת מגרש ע"י הקק"ל...עבודות הבניין שהזמינה הסוכנות אפשרו לנו לעבור את חוסר העבודה בחורף הקשה 1935/6 ...
-המשק- ...פעולות להשגת הלוואות במוסדות...
-עבודה-התאמצותנו לשלוח חברים להכשרות מקצועיות...

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.012
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-10-03
תאריך עבור מיון: 2022-10-03

מסמכים מצורפים

21-001.005.012-1.jpg
21-001.005.12.jpg
חסר רכיב