קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

-6-חוסר אחריות-המשך עמ'2 16/05/1936 21-001.005.011

16/05/1936


-מהחלטות הועדה הכלכלית-  המשך מעמ' קודם
1-לקבל 10 אנשים מגרמניה להכשרה בתשלום לא"י בעד כל אחד מצד הסוכנות...
2-לקנות את הלחם שוב במאפיית פלוגת הקיבוץ ברעננה.
3-לבנות את בריכת המים בעזרת מומחה מקב' "כרית"...

מסמכים מצורפים

21-001.005.011.jpg
חסר רכיב