קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ידיעות הקבוצה -3- 06.01.1936 21-001.005.009

06/01/1936


                             ***חברים חדשים***
בשבועות האחרונים הגיעו אלינו לודביק [עזריאל]קפ ש...כהן (26.12.35
) .יצחק שטיימן (30.12.35) ויונתן (2.1.36) לודביק הוא אחיו של אהרון [קפ] ,מומחה בכל החקלאות.שמחה הייה שנתיים בהכשרה חקלאית,יצחק הוא סנדלר ורות היא חובשת שניהם באו מקב' נענה.
יונתן קיבל הכשרה חקלאית באיטליה היה מקודם בפלוגת הים.

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.009
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-08-08
תאריך עבור מיון: 2022-08-08
חסר רכיב