קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ידיעות הקבוצה 4-16.01.1936- 21-001.005.005

16/01/1936
        ידיעות הקבוצה 4-     כ"א טבת   16/01/1936
  -תוכנית תרבותית לחצי שנה 
...נושא התוכנית סוציאליזם וקיבוציות.צורתה הרצאות שיחות וחוגים.
...התוכנית תתגשם רק אם כל החברים ישתתפו בה...
                                                                         ועד התרבות 
                                                           מרדכי חיים שלום
                                        התוכנית

                            מסוף טבת(18.1) עד סוף תמוז(18.7)  תרצ"ו  1936

א) תולדות הסוציאליזם הכללי (הרצאות)
1-תולדות הסוציאליזם בעולם עד המהפכה הצרפתית.
2-תולדות המהפכה הצרפתית מוצאותיה ותוצאותיה.
3-האינטרנציונל הראשון ומקורותיו.
4-האינטרנציונל השני והמלחמה העולמית.
5-האינטרנציונל השלישי והבולשביזם.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.005
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-08-08
תאריך עבור מיון: 2022-08-08

מסמכים מצורפים

21-001.005.005-1.jpg
21-001.005.005.jpg
חסר רכיב