קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קבוץ "מחר, -הדר 19/12/1935 21-001.005.027

19/12/1935
"מחר" -הדר      
אל מזכירות הקיבוץ המאוחד   
 עין חרוד 
כידוע לכם קימת אצלנו החלטה שקב' "בלניקיזה" צריכה לעזוב אותנו ביום 20.12.35 ...המצב נעשה קשה  מנשוא מבחינה כלכליתוחברתית.  אנחנו מסרבים בהחלט להמשיך את ישיבת הקב' אצלנו מעל המועד המוסכם.      בב"ח
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-001.005.027
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-08-02
תאריך עבור מיון: 2022-08-02

מסמכים מצורפים

21-001.005.027.jpg
חסר רכיב