הקו הצהוב לחוף הים

01/07/2019
פילוט הסעות לחוף הים -
הסעות לחוף הים מגברעם ובחזרה
מזכירות לירון