תנך - לכל הדעות - סדרת הרצאות - "קשר משפחתי" על משפחות תנכיות ומערכות יחסים מורכבות מזוויות חדשות ופרשנות מרתקות.

16/08/2018
תנ"ך - לכל הדעות - סדרת הרצאות - "קשר משפחתי" על משפחות תנ"כיות ומערכות יחסים מורכבות מזוויות חדשות ופרשנות מרתקות.
מזכירות לירון