קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם

שבועות מבוגרים

מועד התחלה: יום שישי , 01/06/2018 , 21:00
מועד סיום: יום שישי , 01/06/2018 , 23:00
מקום האירוע: ברחבת הארכיון