חסר רכיב

וייס שלמה

וייס שלמה
ח תמוז תרסח - יט תשכו
07/06/1908 - 07/06/1966
חסר רכיב