חסר רכיב

דרך חנה

דרך חנה
כ שבט תרעט - ט שבט תשעב
21/01/1919 - 02/02/2012
חסר רכיב