חסר רכיב

דגני (אקון) דינה (קולט)

דגני (אקון) דינה (קולט)
כב אדר אתש - יט אלול תשע
02/03/1940 - 29/08/2010
חסר רכיב