חסר רכיב

גרוסמן יהודה (ליאו)

גרוסמן יהודה (ליאו)
כד ניסן תרפג - ב אייר תשנז
01/04/1923 - 09/05/1997
חסר רכיב