קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תכתובת-נושא השמים ומטוסים 21-064.013.019

15/10/1948
תכתובת-
אל-דינה יסעור 
    מצפה רביבים
  ד.נ.חלוצה 85515
...צילומיפ מדפי יומן שנכתב ע"י חברנו יהודה רוטשילד  בימי מלחמת השחרור ...
                                                                            רותה רוטשילד ארכיון.

[כל הדפים הקשורים בנושא]
21-064.013.019-030
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 13
מספר פריט: 21-064.013.019
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-30
תאריך עבור מיון: 2024-01-30
חסר רכיב