קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

50 למדינה-שנה במערכה 12/04/1998- 21-064.012.018

12/04/1998
50 למדינה-שנה במערכה 12/04/1998
13/04/1948-מגיעה שיירה ראשונה...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 012
מספר פריט: 21-064.012.018
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2024-01-21
תאריך עבור מיון: 2024-01-21

מסמכים מצורפים

21-064.012.018.jpg
חסר רכיב