קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

סיפורים וזכרונות מהגדוד השני 16/05/1696 21-064.010.008

16/05/1969
סיפורים וזכרונות מהגדוד השני קטע עיתונות 16/05/1969
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 010
מספר פריט: 21-010.008
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-12-31
תאריך עבור מיון: 2023-12-31
חסר רכיב