קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ו. בטחון המחלקה להתישבות 01/10/1948 21-064.006.026.

01/10/1948
ו. בטחון להתישבות העובדת
                                           המחלקה להתישבות  
                                                                              ת"א -כ"ז אלול תש"ח    01/10/1948 
לכבוד גברעם-
משרות החימוש-
                    קבלתם:
                                  1 מכונה וקרס/4000 כדורים
                                   1מקלע מ.ג./ 4000 כדורים 
                                                                             במקרה ולא הגיע...נא להודיע מיד. 
                                                                    בב"ח-  חג/בר 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.026
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-21
תאריך עבור מיון: 2023-11-21

מסמכים מצורפים

21-064.006.026.jpg
חסר רכיב