קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קיבוץ סנד ברור חייל 27/09/1948 21-064.006.025

27/09/1948
    קיבוץ סנד 
     ברור חייל                   27/09/1948
                     לקיבוץ גברעם
                     ח.י.
הנני בזה מודים לכם...
                                   בברכת חברים:
                                                        מרדכי [כבל?]
                                                        מזכירות הנקודה 
                                                                                        להעברה לגברעם.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.025
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-21
תאריך עבור מיון: 2023-11-21

מסמכים מצורפים

21-064.006.025.jpg
חסר רכיב