קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ועד ישובי הנגב -דאר צבאי 13/09/1948 21-064.006.024

13/09/1948
ועד ישובי הנגב -
דאר צבאי                        13/09/1948 
...
מספרי הדאר החדשים של כל הישובים.
...המכתבים חתומים בידי המא"ז - לידי משרד הדאר ברוחמה ...
                                                                                      בב"ח   ועד הגוש .
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.024
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-19
תאריך עבור מיון: 2023-11-19

מסמכים מצורפים

21-064.006.024.jpg
חסר רכיב