קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

"אשור" 03/07/1948 21-064.006.019

03/07/1948
 "אשור"  03/07/1948 
  הנני לאשר שהתוצרת החקלאית ...מיועדת לילדנו הנמצאים ביפו...
                                                                                      גברעם
                                                                                              יהודה רוטשילד.

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.019
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-19
תאריך עבור מיון: 2023-11-19

מסמכים מצורפים

21-064.006.019.jpg
חסר רכיב