קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

לידיעת כל אנשי המקום-23/02/1948 21-064.006.005

23/02/1948
לידיעת כל אנשי המקום-          23/02/1948 [משוער]
  יש לדאוג לכך שכל כלי שיכול להכיל מים יהייה בכל עת מלא מים...
...דעו שבשמירה קפדנית על כל טיפת מים ומלאי פרודוקטים...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.005
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-08
תאריך עבור מיון: 2023-11-08

מסמכים מצורפים

21-064.006.005.jpg
חסר רכיב