קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תכנון הגנת גברעם-2 04/02/1948 21-064.006.002

04/02/1948
תכנון הגנת גברעם-2 04/02/1948
המשך מעמ' קודם 
- בצור תחנת חשמל
-בצור הרפת...
-בצור שכונת הבטונדה...
-בצור שכונת הצריפים...

תעלות שקר:..
תאורה:...
נשק:...סה"כ 38 רובים
עמדות מיוחדות...סה"כ 18 רובים
   פל"ם:
6 תתים
9 רובים
2 מקלעים
3 מרגמות 2"
1מרגמה 3"
                        חתום: יצחק דובנו 
                                 (יואב) מפקד המחוז [תוספת של רותה רוטשילד]
העתקים: אהרון ר.  עודד  אפרים  תיק עבודה 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-01
תאריך עבור מיון: 2023-11-01

מסמכים מצורפים

21-064.006.002.jpg
חסר רכיב