קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תכנון הגנת גברעם 04/02/1948 21-0064.006.001

04/02/1948
תכנון הגנת גברעם  04/02/1948 
-עמדות סטנדרד[ט] 10
-אורך גדר.
-עמדות מיוחדות:
  פילבוקס על הגבעה הירוקה (מול עמדה מס' 2 ...
   משאבת מקורות מס' 2 ...
   פרדס 
   באר של המשק 
   מחנה פלמ"ח ליד בריכת מקורות...
-סתימת הואדיות על הגדר מובילות 3 ואדיות גדולים...
-מיקוש נוסף : מצד צפון-מזרח...
-סיכום הציוד...
-הבצור הפנימי...
  הערה-  חדר האוכל הבנוי בלוקים מלאים ישמש מקום רכוז חשוב...
                                                                                                 המשך בעמ' הבא 
.

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-01
תאריך עבור מיון: 2023-11-01

מסמכים מצורפים

21-064.006.001.jpg
חסר רכיב