קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דף קרבי -המטה הקרבי 19/10/1948 21-064.005.004

19/10/1948
דף קרבי -המטה הקרבי   דף 4     19/10/1948

כאוכבה...בית טימה...עירק סואידן...מג'דל..בית גוברין ...עירק אל מנשיה...נירעם  מקורות ...שער-הנגב ....
                                            "פלוגת הצומת" 
דף קרבי של חטיבת גבעתי נכתב ע"י אבא קובנר
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-064.005.004
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-09-03
תאריך עבור מיון: 2023-09-03

מסמכים מצורפים

21-064.005.004.jpg
חסר רכיב