קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

רשימות-מכתב מיפו -לגברעם חנה ולך 21-064.002.006

23/05/1948
***חנה ולך מכתב מיפו לחברי גברעם***       23/05/1948
...כמובן שפה מתגעגעים למשק...והנה בא יום איום ,פרידה גדולה מהורים, כל הלילה לא ישנו....
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 002
מספר פריט: 21-064.002.006
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-08-07
תאריך עבור מיון: 2023-08-07
חסר רכיב