קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך ישיבת המועצה-29/12/1936 21-002.013.011

28/12/1936
           *קבוץ מחר המשך הצעות*
-המשך הצעה ב'-
...כתנאי מוקדם לחיי שיתוף...לא יאלץ שום דתי לפעול בניגוד למצפונו הדתי...
  הצעה ג'-
  הקבוץ שואף לחיי שיתוף דתיים ולא...

...האספה מוסד עליון של הקיבוץ,אשר כל חבר מוכרח לציית לה...
...הן דתיים ולא צריכים להביע אמון באספה...
איש דתי בא לקיבוץ צריך לסגל עצמו לשיתוף...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.013.011
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-06-27
תאריך עבור מיון: 2023-06-27

מסמכים מצורפים

21-002.013.011-1.jpg
21-002.013.011.jpg
חסר רכיב