קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ק. מחר-פרטי כל של הועדה לעניני דת- 21-002.013.006

03/12/1936
קבוץ מחר-
פרטי כל של ***הועדה לעניני דת-***     03/12/1936 ישיבה ראשונה 
ברוך- פותח. מציע את חיים[נוי] כיו"ר .
חיים- ...אחרי הצהרתו באסיפה הכללית 20.11.36  ואחרי החלטת אסיפה 15.11.36 על כפיה דתית,כי אינו מקבל שום תפקיד...
בן- תוכנית פעולה או לפי מקרה?...
דוד לוי-  ...עבודת הוועדה לא נקבעו באסיפה 15.11.36 ...
חיים -וויכוח עקרוני בלתי אפשרי אחרי האסיפה 15.11.36 אשר גזלה מהדתיים את זכות החיים...
אברהם טאכויר [טחובר]-...עוסקת בשאלות המתעוררות במציאות...

        החלטה-   ישיבה הבאה יום שני 07/12/1936 בערב אצל בן ישיבות סגורות .
חיים-היתקיים שיתוף פעולה של הוועדה עם חוג הדתיים? 
החלטה -שתוף פעולה לא מהודק...
                                                  סה"י לישיבה ביום שני 
1-בישול וחימום בשבת
2-סידור דירות בשבת
3- עבודת שבת ברכבת פ"ת .

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.013.006
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-06-20
תאריך עבור מיון: 2023-06-20
חסר רכיב