קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

חלוקת השטחים כיום-מתוך גברעם בת עשרים. 21-002.007.004

20/05/1962
***חלוקת השטחים כיום-מתוך גברעם בת עשרים ***
1962 עמ' 168 20/05/1962  תאריך היום משוער.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.007.004
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-14
תאריך עבור מיון: 2023-05-14
חסר רכיב