קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

פרוטוקול אסיפה וניהולה עמ' 12-פינוי הילדים- 21-002.002.015

13/03/1948
   ***פרוטוקול האסיפה וניהולה***
13/03/1948-
10/04/1948- דיון ראשון בנושא פינוי הילדים...בוועדת הביטחון בעד פינוי...מחסור בדלק...
                   ...אברהם טחובר-ביד מרדכי נמסרה הודעה על פינוי הילדים,אצלנו המלצה מתנגד      -                       לפינוי...אפרי ב.צ.-פינוי הילדים יחליש את המקום...
דב הרשקוביץ אומר: שמשפחות שהיו מוכנות להפרד זה מזה ,נותרו יותר בחיים...לא נרשם בפרוטוקול אך הדברים השפיעו מאוד ,והכריעו את ההכרעה לפנות את הילדים.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: 002
מספר פריט: 21-002.002.015
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-04-27
תאריך עבור מיון: 2023-04-27

מסמכים מצורפים

21-002.002.015 עמ 12.jpg
חסר רכיב