קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אספה פרוטוקול פינוי הילדים עמ'3 10/04/1948 21-002.002.003

10/04/1948
***המשך אסיפה כללית  מיום 10/04/148***
  עס"ה -פינוי ילדים-
...
דב נ- שיירתנו הגיעה לנירעם עמוסה דלק והספקה...
...לברר את תנאי הפינוי...
...לפי המלצת מוסדות הבטחון החלטנו על פינוי,
  בעד-50
פנוי חלקי-2
בעד מסירת המלצת פינוי-14 
יש לפנות 85 ילדים ו5 הורים.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: 002
מספר פריט: 21-002.002.003
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-04-23
תאריך עבור מיון: 2023-04-23

מסמכים מצורפים

21-002.002.003.jpg
חסר רכיב