קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אספה כללית פינוי הילדים 10/04/1948 21-002.002.002.

10/04/1948
***המשך האספה עמ' 2 ***
גדעון ג.-על אלה שהמליצו על פינוי...
אפרים ב.צ.- פינוי הילדים החלשת המקום...
...
צביה- בעד פינוי ,יש מקומות יותר בטוחים...
...
יהודה-שאלה כלכלית לא קימת בענין זה...
                                                           המשך בעמ הבא.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: 002
מספר פריט: 21-002.002.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-04-23
תאריך עבור מיון: 2023-04-23

מסמכים מצורפים

21-002.002.002.jpg
חסר רכיב