קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מתוך המחברת השחורה -27/01/1940 21-001.013.005

27/01/1940
* מתוך המחברת השחורה -*
                                                                            27/01/1940
 1)דין וחשבון מיהודית -דלות הפרודוקטים
הוחלט -לדבר עם הגזבר להביא ירקות מהעיר ודברים לעב.[עבודת] חוץ...
הוחלט- שהוספות לא צריך להחליף,אבל אפשר להתחשב כבר בהכנת המנות...
-סידור העצים וסידור החלב-  לדבר עם ו. עבודה...

משק-אוצר- לרשום הוצאות פרודוקטים...
                            את התפריטים...
לדבר בשיחה-  לא להוציא כלים מהמטבח...
                      לא לקחת מידי לחם וא"כ לזרוק.
            דרישה לסוכר לתה...
אשר-פחות מדי חלבון באוכל...קלוריות יש מספיק...
הוחלט-המרכזת צריכה ללחוץ בועדה הכלכלית על התאמצות יתר להשגת פרודוקטים...
              חוסר חלבון מסכנת את מצב בריאות החברים...

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק:
מספר פריט: 21-001.013.005
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-02-07
תאריך עבור מיון: 2023-02-07

מסמכים מצורפים

21-001.013.005-1.jpg
21-001.013.005.jpg
חסר רכיב