קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

24/02/1938 ידיעות הפלוגה-4- 21-001.006.005

24/02/1938
                  ***ידיעות הפלוגה-4-***
...ישיבת המועצה ...על האפשרות להתמזג עם קב' עלית הנוער...אולי עם הנוער שנמצא ברעננה או בכפר גלעדי...
...באספה הכללית הוחלט שחנן וצבי יהיו החברים במועצת החברים...בן יהיה מרכז למזכירות...הצורך לנצל את העונה של חוסר ידים עובדות ...גיסנו אנשים שביום שבת יעשו את העבודות הנ"ל...
...ישיבת מזכירות ,ארגון מחדש .הטילו על אברהםט.\טחובר] לרכז ועדות לסדר מכתבים ולדאוג לאינפורמציה.
...ישיבת ו.חינוך ,מציעים את נני[טחובר] להכשרת טיפול בפעוטות למרות ידיעה בלתי מספקת בשפה...
...ישיבת מזכירות עם מחסנאית מטבח ...איך משווים את המחירים של המשביר עם מחירי הצרכניה...צריך לגשת לרעננה ומגדיאל ולהתיעץ על מקורות קניה זולים יותר...
...צריך לשמור יותר על רכוש הקיבוץ.על נעליים, בגדים וכ"ו...
...ישיבת הועדה הכלכלית ,המאפיה בקב' מגדיאל מוכנה לעבוד,...שיעבוד במאפיה.
...ברעננה מתברר קונים הרבה יותר בזול...לברר...ריבה נוכל לבשל ברעננה...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-001.006.005
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-01-01
תאריך עבור מיון: 2023-01-01
חסר רכיב