קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

לכב' הא' יוסף סיניגליה 06/07/1937 21-001.004.038

06/07/1937
הקהב"מ עין חרוד                          06/07/1937 
                 לכב' הא'  יוסף סיניגלית!
תמיד ראינו את עצמנו מחויבים...חברים שומרי מסורת במספר גדול יותר...צורך לרכזם בפלוגה אחת.
...היחסים צריכים להיות בנויים על יסודות הסובלנות הדדי ופתרונות מעשיות...בקיבוץ "מחר"קיים מטבח כשר לכולם.
                                                         בב"ח
                                               מזכירות הקיבוץ.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.038
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-18
תאריך עבור מיון: 2022-12-18
חסר רכיב