קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דין וחשבון ארעי עמ3 02/05/1937 21-001.004.037

02/05/1937
***.....המשך[?].....***עמ' 3 
...הדברעם הנ"ל אינם אלא התחלות לדרך פרודקטיבית...
....נוסף יש לנו תמיד מס' לא קטן של חולים ,הורים וילדים...
...הקימוצים הקיצוניים יוצרים תנאים לא אפשריים...
...להראות שאנחנו עושים את הכל כדי להשתחרר מהמציאות הזאת.
הדר יולי 1937 
קב' מחר 
ההנהלה.
[מכיוון שהדפים לא הופיעו ביחד ישנה שאלת התאריכים, וכן, אולי המכתב נשלח מאוחר יותר ולכן יש תאריך מאוחר יותר.   ר.ג.]
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.026
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-18
תאריך עבור מיון: 2022-12-18
חסר רכיב