קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קב' מחר -הדר -י.הקב' מס' 15- 26/03/1937 21-001.004.019

26/03/1937
    ***ידיעות הקבוצה -15- ***      ערב פסח תרצ"ז 
     -נמלאו שנתיים לקיום "מחר"-
 ...לסכם את השנתיים שעברו...חברה קטנה התחילה לבנות קומונה...60 איש ,ילדים,הורים ...גן ירק ,סוסים,פרה...לפני שנתיים גרנו כולנו באוהלים  היום ישנם גם בנינים ,צריפים וחד"א עם חשמל...
 ...זוהי ההתפתחות הכלכלית אך מה עם ההתפתחות החברתית?
   ...על הקניית השפה!...אחוז גדול של חברים לא יודעים להשתמש בשפה ואף לא לקרוא...
...איך תוכל הפל' לחנך את הפרט חינוך קיבוצי?...נתבצר בשפה ,כשם שאנו מתבצרים ביצור המשקי,נגן על עצמנו מפני הלבנטניות.
                                                                       אהרון קפ
       ישיבת מועצה מיוחדת ב22/03/37 לדון במכתב המזכירות... ועד הסמינר שדורש השתתפות חיים נוירבורגר בסמינר.
המועצה החליטה לעמוד על דעתה שאברהם טחובר יסע למועצה...
...אברהם הלם נתן דו"ח על המזכירות ביום 16/03/37 בעין חרוד שדנה במצב שנוצר בפל' "מחר" ,שכטר הודיע שיבקר אצלנו בקרוב...

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.019
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-04
תאריך עבור מיון: 2022-12-04
חסר רכיב