קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

החלטת ישיבת המועצה 25/03/1937 21-001.004.016

25/03/1937
                       ***החלטות ישיבת המועצה 25/03/1937***
1) ...להוציא לפועל גביית חובו של מוסקוביץ.
2) מאריכים חופשתו של ליאו לוי בעוד שבועיים...
3)גיטה נויבורגר קבלה חופש...
4)נרכשו חביות גדולות לאשפה...

בור האשפה מלא...ערמת אשפה מאחורי המטבח-איננה תפארת הקיבוץ.
משה העובד בסידור דירות ידאג גם לניקוי החצר...
 לדוד החצרן אין די זמן להתענין בניקוי החצר...

5)...דרשנו מהסוכנות פתיחת בור חדש...כבר התערבה המשטרה...
6) וכוח ער התלקח סביב שאלת הנעלה...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.016
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-04
תאריך עבור מיון: 2022-12-04
חסר רכיב