קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

פל' "מחר" ידיעות הקב' -11- 15/01/1937 21-001.004.005

15/01/1937

                   ידיעות הקבוצה 11 -
פל' "מחר"                                         ג' שבט  תרצ"ז 15/01/1937
    *נולד בן לאלזה ווילי סלמונס *
                                                           *
  חכרנו שטח של 16 ד' הגובל עם אריה ויזן והתחלנו בחריש....דמי החכירה 2.300לא"י עד יולי ...
                                                           *
קיבלנו-לפי החלטת האספה ב-10.1.37 -משפחה עם ילד בן שנה .מוצאם מאיטליה .נמצאים כשנתיים בארץ.
הבחור ליאו לוי ,דוקטור לאגרונומיה ,הוא אחד החברים הפעילים של תנועתינו באיטליה...הוא חושב לרכז כאן גרעין איטלקי...   הבחורה תסיים את לימודיה בבית התינוקות בטלפיות ,שמה לינדה היו כחצי שנה בקב' קירית ענבים (חבר הקבוצות) ועזבו בגלל שאיפתם לקבוץ המאוחד ולחיים בקרבת דתיים.
                                                           *
הערב-תתקים אזכרת אחד העם.
מחר בערב-(מוצאי שבת) -ימסור זאב דו"ח על מצבנו הכלכלי.        המשך בעמ' הבא 

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.005
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-11-20
תאריך עבור מיון: 2022-11-20
חסר רכיב